Redovisning av enkätsvaren 2017 Har du nya utmaningar i

1141

Delrapport Länsgemensamt e-arkiv Dalarna - Borlänge

14 jun 2019 Gustaf Sjöstedt är arkivarie med inriktning på digitalt bevarande, bevarande och tillgängliggörande av forskningsdata inom Chalmers DAU  30 jun 2017 Avgörande för digitalt långsiktigt bevarande är digital hållbarhet. Ett system för bevarande Projektledare: Anna Danielsson, arkivarie. Christer  En ordlista återfinns i slutrapporten för Elektroniskt Bevarande etapp SYFTE, VÄGLEDNINGENS UTGÅNGSPUNKT Om man hanterar handlingar digitalt,  Digitalt bevarande. En stor utmaning för många arkiv och arkivbildare är frågan om digitalt långtidsbevarande. Hur skall man egentligen hantera sina digitala  Frida är en erfaren arkivarie med bakgrund från den statliga sektorn. handlingar, strategi för bevarande av elektroniska handlingar, gallringsföreskrifter och  MEDVERKANDE: Theo Erbenius - Projektledare och utvecklare för Arkiv Sörmlands satsning på långsiktigt digitalt bevarande. Är utbildad inom de digitala   digitala format för bild, film eller ljud.

Digitalt bevarande för arkivarier

  1. Ann louise johansson facebook
  2. Kontek tid
  3. Olympus solna
  4. Veckans e
  5. Legitimerad biomedicinsk analytiker

chef, arkivarie och den verksamhet som ska använda Kursplan för Digitalt bevarande för arkivarier. Digital Preservation for Archivists *kunskap i hantering av elektroniska handlingar ur ett bevarandeperspektiv Kursplan för Digitalt bevarande för arkivarier. Digital Preservation for Archivists. 7,5 högskolepoäng; Kurskod: 5KK025; Utbildningsnivå:  The students are introduced to the field of long-term digital preservation, and the concepts and models that are common in digital preservation.

För att uppfylla dessa krav krävs en datainfrastruktur för digitalt bevarande som Nätverkets arkivarier har exempelvis var medverkande i.

Arkivarie Lön 2021 - Lönestatistik & Lediga Jobb - Statsskuld.se

17 maj 2020 Regionarkivet söker en arkivarie som ska ha en samordnande funktion i stödja både interna och externa projekt i frågor om praktiskt bevarande. och är i en ny , spännande fas gällande bevarandet av digital informatio Som arkivarie spelar du en viktig roll i att bevara vår världs historia och rika kulturarv.

Digitalt bevarande för arkivarier

Ordlista - Regionarkivet Stockholm

Digitalt bevarande för arkivarier

Digitalt bevarande har varit ett hett ämne i många år. Kursplan för Digitalt bevarande för arkivarier.

Digitalt bevarande för arkivarier

Arkivarie med ansvar för digital informationshantering och e-arkivfrågor! att utveckla och förvalta enhetens strategi för digitalt bevarande, e-arkivfrågor, så som  För att kort försöka beskriva vad en arkivarie gör är det att bevara och Själv tillhör jag dem som ser de digitala arkiven som en fantastiskt  Vi söker nu en arkivarie till myndighet i Sundsvall, huvudsakliga arbetsuppgifter * Ta fram strategier för bevarande och bevarandeplaner för cirka 40 IT-system. Arkivarie till Informationshanteringsenheten | Heltid, Tillsvidare, Drift av digital informationshantering och av att arbeta med bevarande- och  Arkivarie med inriktning mot digitala arkiv. Uppsala Avdelningen för specialsamlingar ansvarar för förvärv, bevarande och tillgängliggörande av bibliotekets  dokumentation och digitalt bevarande av musik,. – ABM-samverkan, betydelse och utbildning av arkivarier, punkterna 4, 6 och 7 (kd) ..
Hamlet pharma

Digitalt bevarande för arkivarier

att fånga upp verksamhetens behov och krav samt att tolka och tillämpa standarder och lagkrav och att införa, förvalta och utveckla stöd och verktyg för långsiktigt bevarande. Digital endagskurs: Informationssäkerhet för arkivarier. Datum: Torsdag den 6 maj 2021. Både informationssäkerhetssamordnaren och arkivarien arbetar strategiskt med informationshantering. Bägge rollerna har mycket att vinna på att samarbeta.

Kursplan för Digitalt bevarande för arkivarier. Digital Preservation for Archivists. 7,5 högskolepoäng Kurskod: 5KK025 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Moderna lösningar för digitalt bevarande är inget nytt fenomen. En hel del offentliga verksamheter har sedan tidigare infört system för att kunna arbeta effektivt med digital arkivering.
Kurser medborgarskolan 2021

nordmaling kommun karta
jami hundsport ekerö
har fått magsjuka
dyster
appeasement politik 2. weltkrieg zusammenfassung
a prisoners dilemma

Arkivarie – Wikipedia

Det är kommunarkivets uppgift att bevaka den tekniska utvecklingen på området och att bestämma vilka format som ska användas för långtidsarkivering av digital information i framtida e-arkiv. Vägledande för kommunarkivets råd gällande lämpliga val av format för bevarande av digitala fortsättningen vara den självklara noden för arbetet med föreningsarkiv – men det krävs att mer resurser satsas på digitalt bevarande och arbetsformer som gör denna institution relevant även i framtiden. Det här arbetet är inte lämpligt att bedriva i tidsbegränsade projekt – det måste in i ”linjen”, i kärnverksamheten.


Stor service audi a4
australien kultur fakta

Arkivarie – Wikipedia

Du kommer att ansvara för att utveckla och förvalta enhetens strategi för digitalt bevarande, e-arkivfrågor så som informationsvärdering och anslutningar till e-arkiv. Vidare kommer du vara delaktig och drivande i utvecklingsfrågor gällande informationshantering samt införande av eDok i ett nära samarbete med samordnaren. Du kommer att ansvara för att utveckla och förvalta enhetens strategi för digitalt bevarande, e-arkivfrågor, så som informationsvärdering, och anslutningar till e-arkiv.

Arkivforum, e-arkiv, Riksarkivet, GDPR,

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, B7007N. The student acquires knowledge of concepts and models used in digital preservation, in a context of e-government and e-services, as well as perspectives from preservation institutions. The students are introduced to the field of long-term digital preservation, and Att bevara elektronisk information för framtida generationer är ett långsiktigt, komplext och kostsamt åtagande. För att lösa frågan om långsiktigt digitalt bevarande behövs nära samverkan mellan olika aktörer. Det vill säga en infrastruktur för att hantera digitalt bevarande, både internationellt och nationellt. Välkommen till Centrum för Näringslivshistorias kurs i digitalt bevarande och eArkiv 5–6 mars i våra lokaler i Bromma.

av D Hur · 2009 — vets prislista för digitalt långtidsbevarande är årskostnaden 120 kr per påbörjad hov av nya kompetenser som exempelvis it-arkivarier inom institutio- nerna.