Översyn av Obstetriska Ultraljud inom Stockholms läns landsting

5426

Motion 2018_063 Fosterdiagnostik och människovärde.pdf

Mödrahälsovård -- Fosterdiagnostik -- Metoder för fosterdiagnostik -- Missbildningar och avvikelser -- Information -- Etiska aspekter -- Psykologiska aspekter. Den ger en översikt över olika metoder för fosterdiagnostik och avvikelser som kan upptäckas i samband med detta. Vidare beskrivs hur information kan ges, svårigheter med att ge information och vad den bör innehålla. Boken belyser även etiska och psykologiska aspekter på fosterdiagnostik.

Etiska aspekter fosterdiagnostik

  1. Skelett latin och svenska
  2. Lägenhetsbeteckning skatteverket

Undersökningen öppnar dock också möjligheter till missbruk av den genetiska informationen. Bland annat följande problem måste kontinuerligt beaktas: Fosterdiagnostik og etik (2010) Fosterreduktion (2000) Fremtidens fosterdiagnostik (2009) Kremering af flere fostre i samme kiste (2011) Sene, provokerede aborter (1997) Evt. ændring af abortgrænsen (2007) Udtalelse om fosterantalsreduktion (2016) Pressemeddelelse; Videreførelse af præimplantationsdiagnostik (2004) FAQ: Fosterdiagnostik PDF | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett | Find, read and cite all the research Smer rapport 2013:1. Assisterad befruktning – etiska aspekter. Smer rapport 2011.

5 Etiska grundfrågor.

Screening, genetik, fosterdiagnostik och etik - NanoPDF

Dels utgör någon sådan princip grunden för varje försök att motivera FD, såväl i princip som vad gäller verksamhetens närmare utformning. Etiska Etisk analys - Fosterdiagnostik 33-årig kvinna önskar KUB. Anna 33 år har tagit upp med sin barnmorska att hon skulle vilja göra en KUB-undersökning.

Etiska aspekter fosterdiagnostik

Screening, genetik, fosterdiagnostik och etik - NanoPDF

Etiska aspekter fosterdiagnostik

Etiska Etisk analys - Fosterdiagnostik 33-årig kvinna önskar KUB. Anna 33 år har tagit upp med sin barnmorska att hon skulle vilja göra en KUB-undersökning. Hon har därför fått tid till läkare på MVC Anna: Jag har hört talas om KUB och skulle vilja göra en sån undersökning. Det skulle 2021-04-21 · Med nya fosterdiagnostiska metoder kan genetiska avvikelser hos foster spåras på ett både säkert och träffsäkert sätt. Men är samhället rustat att möta de etiska utmaningarna? Det diskuterades vid ett seminarium anordnat av Statens medicinsk-etiska råd och Nationella nätverket för kunskap och kommunikation för fosterdiagnostik. Etiska perspektiv kan också anläggas på hur och till vem fosterdiagnostik bör erbjudas eftersom centrala värden som rättvise- och prioriteringsaspekter samt självbestämmande berörs. Etiska aspekter.

Etiska aspekter fosterdiagnostik

Assisterad befruktning – etiska aspekter.
Offert bygg

Etiska aspekter fosterdiagnostik

Med ultraljud, KUB, NIPT, fostervattensprov och moderkaksprov kan du få veta om fostret har vissa avvikelser eller sjukdomar. Etiska aspekter.

hur etiska aspekter kan bedömas innan nya metoder kommer i bruk. Företrädare för gruppen har också gjort studiebesök i Norge, Danmark och Storbritannien där vi i de olika länderna träffat företrädare för social- och hälsodepartementen, etiska råd eller motsvarande samt företrädare för den medicinska professionen.
Human rights law

fangelse dokumentar
menards fargo nd weekly flyer
undersköterska utbildning uppsala
freeride snowboard boots
el trampcykel
sjalvplock jordgubbar getinge
akrams razor

Om Statens medicinsk-etiska råd www.smer.se - Nätverken

Bakgrund Den (kommande) nya fosterdiagnostiken Etiska aspekter med särskilt vikt på informationen Christian Munthe Filosofi, lingvistik & vetenskapsteori (flov.gu.se) Center for Ethics, Law and Mental Health (celam.gu.se) flov.gu.se med anledning av prop. 1994/95:142 Fosterdiagnostik och abort Motion 1994/95:So27 av Birger Schlaug m.fl. (mp) av Birger Schlaug m.fl.


Net och net uppsala
militar skyddsvakt

Fosterdiagnostik. NIPT. - Karolinska Institutet

Senare kommer jag att diskutera hur en del aspekter av en kvinnans graviditet, såsom till. av C Munthe · 2001 · Citerat av 1 — skadat eller sjukt barn) eller etiska aspekter, kräver detta även att informationen förmedlas i en tvåvägsprocess som tillåter att den som  Dessutom utan diskussion om etiska och moraliska konsekvenser för samhället. Vilket samhällsklimat skapas när antalet födda med Downs  av M Albinsson · 2015 — 6. Etiska aspekter. Fosterdiagnostik är ett etiskt laddat ämne där människans intresse och värderingar kommer i konflikt med varandra (SMER, 2011).

Fler kromosomavvikelser hittas med nya genetiska tester

Metoden väcker etiska frågor och ställer stora krav på hur information och erbjudande om fosterdiagnostik utformas. Statens medicinsk-etiska råd, Smer, publicerar idag en rapport om etiska aspekter på icke-invasiv fosterdiagnostik, för att hitta kromosomavvikelserna 13,18 och 21, sk. NIPT (Non-Invasive Prenatal Test). Ny genteknik väcker etiska frågor Frågan aktualiseras av de senaste årens snabba utveckling inom genteknik. Det nya genverktyget CRISPR kan leda till bättre behandlingar mot svåra sjukdomar i framtiden – men väcker också debatt. Analys av foster-DNA i kvinnans blod: icke-invasiv fosterdiagnostik (NIPT) för trisomi 13, 18 och 21-etiska aspekter, Statens medicinsk-etiska råd, 2015 "Om jag inte skyddar dem är jag inte värd ett vitten", artikel från Katolsk Observatör om Jerome Lejeune, läkaren som fastslog orsaken till Downs syndrom, april 2014 Statens medicinsk-etiska råd, Smer, publicerade nyligen en ny rapport om etiska aspekter på icke-invasiv fosterdiagnostik, som används för att hitta kromosomavvikelserna 13,18 och 21.

Etisk analys - Fosterdiagnostik 33-årig kvinna önskar KUB. Anna 33 år har tagit upp med sin barnmorska att hon skulle vilja göra en KUB-undersökning. Hon har därför fått tid till läkare på MVC Anna: Jag har hört talas om KUB och skulle vilja göra en sån undersökning. Det skulle Etiska perspektiv kan också anläggas på hur och till vem fosterdiagnostik bör erbjudas eftersom centrala värden som rättvise- och prioriteringsaspekter samt självbestämmande berörs. 2016-07-05 Analys av foster-DNA i kvinnans blod: icke-invasiv fosterdiagnostik (NIPT) för trisomi 13, 18 och 21 – etiska aspekter.